2019-12-16

Szkolenia dla pracowników WTZ możemy przeprowadzić w dowolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym

Przesłane materiały szkoleniowe zostały przygotowane w sposób bardzo analityczny tak by mogły być wykorzystywane przez pracowników w bezpośredniej praktyce. Certyfikat Po ukończeniu szkolenia przez zgłoszone osoby prześlemy pełnoprawne imienne certyfikaty ukończenia kursu. Szkolenia zyskały wysoką ocenę wśród pracowników, a zdobyta wiedza jest na bieżąco wykorzystywana. Szkolenia dla pracowników http://tomaszkalko.pl/oferta/coaching-motywacyjny/ WTZ możemy przeprowadzić w dowolnym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Szkolenia poprowadzą edukatorzy z wieloletnim doświadczeniem. Wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Typowe szkolenia BHP dla pracowników składają się z kilkunastu zagadnień, które prezentujemy poniżej. Przeprowadzane szkolenia są jasne, przejrzyste i zorganizowane w sposób dostępny dla przeciętnego słuchacza. W celu zapoznania się ze szczegółowym programem danego szkolenia, prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] Dużym sukcesem szkolenia jest jego nowatorska forma samokształcenia z wykorzystaniem e-lerningu, która w dogodnym dla klienta czasie pozwala odbyć szkolenie. Korzystającym z tej formy odbycia szkolenia. Po ukończeniu szkolenia przez zgłoszone osoby prześlemy pełnoprawne imienne certyfikaty ukończenia kursu. Forma szkoleń jest znakomita, ponieważ nie angażuje czasowo tak bardzo pracowników jak zwykłe szkolenia, co zawsze związane jest z określonymi stratami dla Firmy. W ramach naszych działań oferujemy dodatkowo szkolenia przeprowadzane przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę i trenera przygotowania motorycznego. Zaświadczenie o ukonczeniu szkolenia otrzymałem następnego dnia po zaliczeniu testu. Jednocześnie kurs kończy test z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, który potwierdza zdobytą wiedzę. Obowiązkiem pracodawcy jest szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te przeznaczone są głównie dla terapeutów i pracowników socjalnych, kadr WTZ, pragnących zwiększać swoje kompetencje oraz poszerzać wiedzę. Com - Szkolenia BHP online na terenie całego kraju. Ponadto oferujemy szkolenia okresowe BHP dla informatyków, które uwzględnia specyfikę związaną z wykonywaniem tego zawodu. Baza materiałowa kompletna i wystarczająca, organizacja całości szkolenia prosta, czytelna. W sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek organizuje szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców oraz pracowników służb.

Zobacz także